Naujienos‎ > ‎

Viešojo konkurso dėl daugiabučio namo modernizavimo rangos darbų su projekto parengimu paslaugos pirkimo rezultatai

Eligijus Stugys paskelbė 2014-08-21 08:10

 Š.m. gegužės 25 d. Daugiabučio namo Purienų g. 42 savininkų bendrija buvo paskelbusi viešąjį konkursą tiekėjams teikti pasiūlymus dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su projekto parengimu paslaugos pirkimo.

  Birželio 16 d. namo kieme įvyko daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su projekto parengimu paslaugų pirkimo konkursui atsiųstų tiekėjų vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra. 

   Viešųjų pirkimų komisija įvertinusi tiekėjo pasiūlymo A dalį (kvalifikaciniai duomenys ir dokumentai) nusprendė, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Tiekėjo atsiųstas vokas su pasiūlymo B dalimi buvo atplėštas komisijos posėdyje, kuris įvyko 2014 m. rugpjūčio 4 d. Pirkimų komisijos nariai tiekėjo UAB „Irdaiva“ pasiūlymą pripažino laimėjusiu pasiūlymu. 

    Šiuo metu jau yra parengta pirkimo vykdymo ataskaita, suderintos sutarties projekto sąlygos su laimėjusiu tiekėju. Pirkimo vykdymo ataskaita ir visi reikalingi dokumentai planuojami pristatyti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai rugpjūčio 26 d.  Agentūra per 10 dienų turėtų bendrijai atsiųsti pritariamąjį raštą dėl pirkimo vykdymo ataskaitos, po kurios bendrija galės sudaryti sutartį su UAB "Irdaiva". 

  Bendrijos nariai norintys susipažinti su laimėjusio tiekėjo                 

UAB "Irdaiva" dokumentais turėtų kreiptis į daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorių                          

 telefonu: 86-155-4549.

Comments