Naujienos‎ > ‎

Tiekėjų pasiūlymų dėl statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimo ir dėl techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo nagrinėjimo ir vertinimo pabaiga

Eligijus Stugys paskelbė 2013-07-30 02:24

Š.m. liepos 25 dieną įvyko pirkimų komisijos posėdis. Jo metu pirkimų komisija nagrinėjo ir vertino gautus (š.m. liepos 8 dieną) tiekėjų pasiūlymus dėl statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimo bei techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo.

Tiekėjų pateiktų pasiūlymų dėl statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimo nagrinėjimas ir vertinimas:

Iki liepos 8 dienos 18 val. paštu buvo gauti dviejų tiekėjų pasiūlymai, vienas pasiūlymas buvo tiekėjo atvežtas į vokų atplėšimo procedūrą. Trijų tiekėjų pateikti pasiūlymai buvo nagrinėjami remiantis statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygomis (2013 m. birželio 19 d. Nr. 1) (toliau – pirkimo sąlygos). Pirkimų komisija Silverijaus Nevardausko individualios įmonės kainos pasiūlyme ir UAB „ELVIKEA“ kainos pasiūlyme rado pirkimo sąlygų  nurodytų reikalavimų neatitikimus. Pirkimų komisija atsižvelgdama į pirkimų sąlygų nurodytų reikalavimų neatitikimus priėmė sprendimą atmesti aukščiau minėtų tiekėjų kainų pasiūlymus. Remiantis viešųjų pirkimų įstatymų ir pirkimų sąlygomis pirkimų komisija negalėdama įvertinti neatmesto tiekėjo (UAB „TAEM Projektų valdymas“)pasiūlymo pagal mažiausią kainą, nes tiekėjas pateikė didžiausios kainos pasiūlymą, nusprendė tiekėjų pateiktus pasiūlymus atmesti, konkursą anuliuoti ir skelbti pakartotinį konkursą dėl statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo.

Tiekėjų pateiktų pasiūlymų dėl techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo nagrinėjimas ir vertinimas:

 

Iki liepos 8 dienos 18 val. paštu buvo gauti keturi tiekėjų pasiūlymai, du pasiūlymai buvo tiekėjų atvežti į vokų atplėšimo procedūrą. Šeši tiekėjų pateikti pasiūlymai buvo nagrinėjami remiantis projekto ar jo dalies (dalių) rengimo pirkimo sąlygomis (2013 m. birželio 19 d. Nr. 1) (toliau – pirkimo sąlygos). Pirkimų komisija UAB „POLISTATYBOS“ kainos pasiūlyme, UAB „ARCHKO“ kainos pasiūlyme bei A. Širono projektavimo įmonės kainos pasiūlyme rado pirkimo sąlygų nurodytų reikalavimų neatitikimus. Pirkimų komisija atsižvelgdama į pirkimų sąlygų nurodytų reikalavimų neatitikimus priėmė sprendimą atmesti aukščiau minėtų tiekėjų kainų pasiūlymus. Kęstučio Česnausko individualios įmonės kainos pasiūlyme nebuvo pateikta valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos pažyma. Pirkimų komisija priėmė sprendimą Kęstučio Česnausko individualios įmonės prašyti, kad pateiktų trūkstamą dokumentą per 7 darbo dienas. Taip pat pirkimų komisija nusprendė po septynių darbo dienų iš neatmestų tiekėjų pasiūlymų sudaryti tiekėjų eilę ir informuoti konkurse dalyvavusius tiekėjus.

Comments