Naujienos‎ > ‎

Priimtos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos

Eligijus Stugys paskelbė 2013-05-27 22:32
2013 m. gegužės 16 d. LR Seimas priėmė Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-452(2). Priimtomis pataisomis nustatyta, kad teisę į kompensaciją turės daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės patvirtintą programą, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.

Jeigu daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, iki bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti.

Pirmais metais bus mokama – 50 procentų kompensacija už šildymą;

Antrais metais bus mokama  - 0 procentų kompensacija už šildymą.

Įstatymas įsigalioja 2013 m. birželio 1 d. Iki to laiko  Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, savivaldybių institucijos iki šio įstatymo turės priimti įgyvendinamuosius teisės aktus.
Comments