Naujienos‎ > ‎

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ 2013 m. kovo 19 d.

Eligijus Stugys paskelbė 2013-03-05 05:48
2013 m. kovo 19 d. 19 val., namo kieme, įvyks daugiabučio namo, esančio Purienų g. 42
Šiauliai, (toliau – Namas) butų ir kitų patalpų savininkų bei Daugiabučio namo Purienų g.
42 savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano aptarimas.
2) Projekto administratoriaus paskyrimas ir įgaliojimų įgyvendinti projektą suteikimas.
3) Administratoriaus darbo apmokėjimas.
4) Apmokėjimas už projektų rengimo, statybos darbų konkurso organizavimo ir techninės priežiūros paslaugas.
5) Tolimesnė projekto įgyvendinimo tvarka.

Siūlomas investicijų plano projektas visiems namo butų savininkams bus pateiktas
į pašto dėžutes

Kviečiame dalyvauti.
Comments