Naujienos‎ > ‎

Paraiškų apmokėti kreditą, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas, tenkančias asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, priėmimas

Eligijus Stugys paskelbė 2016-06-21 12:39   [ atnaujinta 2016-06-22 04:35 ]
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

(MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS

DĖL KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI

TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ


Informuojame, kad dalyvaujant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, nepasiturintiems gyventojams (butų savininkams), turintiems teisę į kompensacijas už šildymą (pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą), valstybė padengia kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanas.

Teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

* turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją (pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingam plotui, bet ne didesniam už Įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti);

* su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendinimo valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.


Kredito ir palūkanų apmokėjimas:


Kad valstybė kompensuotų būstui atnaujinti (modernizuoti) skirtą kreditą ir palūkanas, buto savininkas turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį, esantį Vytauto g. 147, Šiauliai, kad šis išduotų pažymą, patvirtinančią teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą. Gavęs pažymą buto savininkas nedelsiant ją turi pristatyti Daugiabučio namo Purienų g. 42 savininkų bendrijai (pažymos priimamos nuo š.m. liepos 1 d. iki kiekvieno mėnesio 20 d.).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Daugiabučio namo Purienų g. 42 savininkų bendrijąComments