Naujienos‎ > ‎

Lapkričio mėn. planuojama visų name esančių šilumos energijos apskaitos prietaisų patikra

Eligijus Stugys paskelbė 2016-10-19 01:34
Gerb. Gyventojai,

Informuojame, kad lapkričio mėn. planuojama atlikti visų name esančių šilumos energijos apskaitos prietaisų patikrą.

Todėl butų savininkų prašome užtikrinti galimybę pastato šildymo ir karšto vandens sistemų spacialistui, patekti į butą,

kad galėtų tinkamai apžiūrėti šilumos prietaisus ir įvertinti jų būklę.

Primename, kad pagal 2015 m.rugsėjo 18 d. patvirtintą šilumos ir karšto vandens skaičiavimo metodiką (protokolo

Nr.VP-2015- 1) šildymo sezono metu buto ir visų jame esančių patalpų šildymas privalomas (atsako buto savininkas).

Šildymo sezono pradžia ir pabaiga laikomos dienos, nurodomos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymu. Šildymo sezono metu galioja privalomas šildymo režimas (visose buto patalpose ne žemesnė nei

16 laipsnių temperatūra; termoreguliatoriaus padala ne mažesnė nei "2"). Butų savininkai pažeidžia šildymo režimą

tada, kai šildymo sezono metu nešildo buto bei visų jo patalpų, arba per mažai šildo (per mėnesį arba per trumpesnį

ataskaitinį laiko intervalą suvartojama mažiau nei vidutinis namo šilumos kiekio. Šilumos ir karšto vandens skaičiavimo

metodikoje numatyti keturi butų tipai, kur kiekvienas butas priskirtas prie atitinkamo buto tipo. Pažeidžiant šildymo

režimą ar per mažai šildant patalpas skaičiuojama - 70 procentų kampiniams to tipo butams vidutinis suvartojamos

šilumos kiekis, vidiniams butams skaičiuojama 50 procentų to tipo butams vidutinis suvartojamos šilumos kiekis).

Bendrijos valdyba
Comments