Naujienos‎ > ‎

DNSB Purienų g. 42, Šiauliai kviečia teikti pasiūlymus dėl energinio naudingumo sertifikatų ir investicijų plano parengimo paslaugų pirkimo

Eligijus Stugys paskelbė 2012-12-22 02:47   [ atnaujinta 2012-12-22 02:51 ]
1.    Užsakovas (bendrojo naudojimo objektų valdytojas) DNSB Purienų g. 42, Šiauliai kviečia teikti pasiūlymus dėl energinio naudingumo sertifikatų ir investicijų plano parengimo paslaugų pirkimo. 1.1. Energinio naudingumo sertifikato parengimas ir išdavimas prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą.
        – Numatoma paslaugų suteikimo pradžios data: 2013 m. sausio 29 d.
        – Numatoma paslaugų suteikimo pabaigos data: 2013 m. vasario 28 d.
1.2. Investicijų plano parengimas.
        – Numatoma paslaugų suteikimo pradžios data: 2013 m. sausio 29 d.
        – Numatoma paslaugų suteikimo pabaigos data: 2013 m. vasario 28 d.
1.3. Energinio naudingumo sertifikato parengimas ir išdavimas po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo.
        – Numatoma paslaugų suteikimo pradžios data: pabaigus namo atnaujinimo darbus per 10 darbo dienų
        – Numatoma paslaugų suteikimo pabaigos data: 10 darbo dienų skaičiuojant nuo paslaugų teikimo pradžios
2.    Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas: adresas: Purienų g. 42, Šiauliai; aukštų skaičius:  4; laiptinių skaičius: 4; butų skaičius: 52; naudingas plotas: apie 3100 m2;
3.    Paslaugų suteikimą finansuoja: Daugiabučio namo, esančio Purienų g. 42, Šiauliai butų ir kitų patalpų savininkai.
4.    Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (Pirkimo dokumentus), galite gauti: DNSB Purienų g. 42, Šiauliai pirmininkas Mindaugas Alijošius, mob. tel.: 861554549, adresas Purienų g. 42 - 35, Šiauliai, el.paštas: m.alijosius@gmail.com.
5.    Išankstiniai reikalavimai paslaugų Teikėjui nurodyti Projekto ar jo dalies (dalių) rengimo pirkimo sąlygose.
6.    Pasiūlymai teikiami iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 9 punkte.
7.    Pasiūlymas pateikiamas adresu: Purienų g. 42-35, Šiauliai, mob. tel.: 861554549 ,
8.    Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 60 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.
9.    Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks 2013 m. sausio 10 d. 17 h adresu: Purienų g. 42  Šiauliai (2 laiptinės šiluminio mazgo patalpoje).

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų atstovai).

Pirkimo komisijos pirmininkas: Mindaugas Alijošius
Comments