Naujienos‎ > ‎

2013 m. balandžio 30 d. 19 val. namo kieme įvyks susirinkimas

Eligijus Stugys paskelbė 2013-04-12 00:02
2013 m. balandžio 30 d. 19 val., namo kieme, įvyks daugiabučio namo, esančio Purienų g. 42 Šiauliai, (toliau – Namas) butų ir kitų patalpų savininkų bei Daugiabučio namo Purienų g. 42 savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Projekto administratoriaus paskyrimas, įgaliojimų įgyvendinti projektą suteikimas ir darbo apmokėjimas.

2) Apmokėjimas už projektų rengimo, statybos darbų konkurso organizavimo ir techninės priežiūros paslaugas.

    2.1. Bendrijos nariai turintys finansines galimybes sumokėti (visą sumą ar dalį sumos) bendrijai banko kreditą butams.

3) Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimas.

4) Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo mėnesinės įmokos tvirtinimas.

5) Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirtų kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos tvirtinimas.

6) Investicijų ir kredito butų ir kitų patalpų savininkams paskirstymo tvirtinimas.

7) Lėšų Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti skolinimosi (kredito ėmimo) ir kreditavimo sutarties sąlygų tvirtinimas.

Informuojame, kad:

1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir kt.) bus perduoti ir tvarkomi banke. Bankas aukščiau nurodytus duomenis bei duomenis apie gyvenamąją vietą, mokumą ir įsipareigojimų vykdymą rinks iš Gyventojų registro tarnybos, VĮ Registrų centro, UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, registruotas buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius), bendrojo naudojimo objektų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: pateiktos informacijos teisingumo įvertinimas, mokumo įvertinimas, įsiskolinimo valdymas, kreditavimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Jūs turite teisę susipažinti su banko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys (nesutikimas turi būti teisiškai pagrįstas).

2. Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, esančiose atnaujinamame (modernizuojamame) Name, ir pretenduojantis į valstybės paramą, privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą.

Kviečiame aktyviai dalyvauti priimant svarbius sprendimus !

Comments