Naujienos‎ > ‎

2013 m. balandžio 30 d. 19 val. namo kieme įvyko susirinkimas

Eligijus Stugys paskelbė 2013-05-27 22:27   [ atnaujinta 2013-05-27 22:29 ]
2013 m. balandžio 30 d. 19 val., namo kieme, įvyko daugiabučio namo, esančio Purienų g. 42 Šiauliai, (toliau – Namas) butų ir kitų patalpų savininkų bei Daugiabučio namo Purienų g. 42 savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo metu nuspręsta: 

1) Projekto administratoriumi išrinktas Mindaugas Alijošius, jam suteikti įgaliojimai įgyvendinti projektą, už projekto administratoriaus pareigų atlikimą mokėti administravimo mokestį po 0,35 Lt/m2 iki projekto pabaigos, bet ne ilgiau kaip 2 metus.

2) Išlaidų, susijusių su projektų parengimu, statybos darbų konkurso organizavimu bei techninės priežiūros vykdymu dengti iš bendrijos narių, kurie turi finansines galimybes sumokėti (visą sumą ar dalį sumos).

3) Patvirtintas Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, jame įgyvendinti numatytas priemones ir nustatyti, kad visa pagal patvirtintą Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą atliekamų investicijų suma neturi viršyti nurodytos sumos. Taip pat buvo pritarta preliminariam investicijų Namo butų ir kitų patalpų savininkams paskirstymui, pateiktam Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane ir nustatyti, kad tikslų investicijų paskirstymą atliks bendrojo naudojimo objektų valdytojas, įvykdęs statybos rangos darbų pirkimą, kurio metu paaiškės rangos darbų kaina.

4) Patvirtinta, kad  Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirta kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, tenkanti buto ar kitų patalpų naudingojo ploto 1 kv. m, yra 0,70 Lt /kv.m per mėnesį.

5) Patvirtinta, kad  didžiausia mėnesinė įmoka, susijusi su Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu, įgyvendinus Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto ar kitų patalpų naudingojo ploto 1 kv. m, yra 4,14 Lt / kv. m per mėnesį.

6)  Nuspręsta, kad  bendrojo naudojimo objektų valdytojas, veikdamas Namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, savo vardu skolinsis (ims lengvatinį kreditą) daugiabučio Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti pagal banko esmines kreditavimo sutarties sąlygas.

7) Nuspręsta: 

- Namo butų savininkai įsipareigoja kiekvieną mėnesį mokėti bendrojo naudojimo objektų valdytojui mėnesines įmokas, skirtas Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo investicijoms, kurios bus finansuojamos bendrojo naudojimo objektų valdytojo vardu Namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai paimtu kreditu, bei šio kredito palūkanoms apmokėti. 

- Namo butų ir kitų patalpų savininkai turės galimybę kartu su mėnesine įmoka sumokėti bendrojo naudojimo objektų valdytojui visą jiems tenkančią Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo investicijų dalį;

- Tuo atveju, jeigu Namo butų ir kitų patalpų savininkai vėluos mokėti jiems skirtas mėnesines  įmokas ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bendrojo naudojimo objektų valdytojas turės teisę pareikalauti sumokėti visą jiems tenkančią Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo investicijų dalį.
Comments