Naujienos

2016 m. rugpūčio 22-26 d. vyks šiluminių tinklų hidrauliniai bandymai

Eligijus Stugys paskelbė 2016-08-22 12:45


2016-08-17 nuo 13:00 iki 17:00 elektra nebus tiekiama

Eligijus Stugys paskelbė 2016-08-03 01:40

Elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas, 2016-08-17 nuo 13:00 iki 17:00 elektra nebus tiekiama obj.nr. 61065482 Purienų g. 42, 76144 Šiauliai, Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr.

Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

Pagarbiai
ESO

Šiaulių vandenų vadovas Jonas Matkevičius atsisako spręsti mūsų namo paviršinių vandenų kieme problemas

Eligijus Stugys paskelbė 2016-07-13 02:03   [ atnaujinta 2016-07-13 02:06 ]BENDRIJOS NARIŲ DĖMESIUI !!!

Eligijus Stugys paskelbė 2016-07-10 10:25

Šiandien (liepos 8 d.) visiems bendrijos nariams į pašto dėžutes buvo išdalinti mokėjimo pranešimai ir mokėjimo grafikai. Kiekvienambutui tenkanti Kredito dalis, nustatyta Daugiabučio namo kreditavimosutartyje (2015 m. kovo 18 d. Nr. DNKS-2015-4453-00).

2016 m. liepos 18 d. (mokėjimo diena), kuria bus pradedama grąžinti nurodyto Kredito dalies suma ir atidėtų palūkanų dalies suma. Banko kredito įmoką prašome apmokėti liepos 18 dieną.


Bendrijos valdyba

Administracijos direktoriaus Eduardo Bivainio atsakymas dėl bendrijos teritorijos tvarkymo

Eligijus Stugys paskelbė 2016-07-04 09:55   [ atnaujinta 2016-07-04 09:55 ]


Pirmoji kredito įmoka už daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) jau š.m. liepos 18 d.

Eligijus Stugys paskelbė 2016-06-22 03:40   [ atnaujinta 2016-06-22 03:40 ]

Šiandien buvo suderintos su AB "Šiaulių bankas" paskutinės detalės dėl Kreditavimo sutarties. Bendrijos nariai Kredito mokėjimus turės pradėti mokėti liepos 18 dieną (AB "Šiaulių bankas" nuo Kreditavimo sutartyje nurodytos kaupiamosios sąskaitos nuskaičiuos visų bendrijos narių pervestas kredito įmokas, atidėtas palūkanas kiekvieno kalendorinio mėnesio 20 dieną). 

Bendrijos nariai, kurie nori anksčiau termino grąžinti visą Kreditą ir atidėtas palūkanas (atsiskaityti visą sumą) arba Kredito dalį ir atidėtų palūkanų dalį, tokiu būdu sumažindami savo kreditą banke, gali tai padaryti užpildydami reikiamą prašymo formą
- Prašymas visai kredito sumai iš karto sumokėti (ten kur pakreiptas žalia spalva tekstas nurodo, ką reikia įrašyti ir tą žalią tekstą ištrinkite).
-Prašymas kredito ir atidėtų palūkanų daliai padengti (ten kur pakreiptas žalia spalva tekstas nurodo, ką reikia įrašyti ir tą žalią tekstą ištrinkite).

Atidėtų palūkanų už birželio mėnesį Bendrija dar neturi. Liepos 1 d. tiksliai bus žinoma atidėtų palūkanų suma.
Užpildytą, išsispausdintą ir pasirašytą prašymą  iki liepos 8 d. bendrijos valdybos nariui nunešti į 50 butą arba į šio buto pašto dėžutę įmesti.

Informacija pateikė 
Bendrijos valdyba


Paraiškų apmokėti kreditą, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas, tenkančias asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, priėmimas

Eligijus Stugys paskelbė 2016-06-21 12:39   [ atnaujinta 2016-06-22 04:35 ]

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

(MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS

DĖL KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI

TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ


Informuojame, kad dalyvaujant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, nepasiturintiems gyventojams (butų savininkams), turintiems teisę į kompensacijas už šildymą (pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą), valstybė padengia kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanas.

Teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

* turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją (pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingam plotui, bet ne didesniam už Įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti);

* su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendinimo valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.


Kredito ir palūkanų apmokėjimas:


Kad valstybė kompensuotų būstui atnaujinti (modernizuoti) skirtą kreditą ir palūkanas, buto savininkas turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinio paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį, esantį Vytauto g. 147, Šiauliai, kad šis išduotų pažymą, patvirtinančią teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą. Gavęs pažymą buto savininkas nedelsiant ją turi pristatyti Daugiabučio namo Purienų g. 42 savininkų bendrijai (pažymos priimamos nuo š.m. liepos 1 d. iki kiekvieno mėnesio 20 d.).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Daugiabučio namo Purienų g. 42 savininkų bendrijąProblemų registravimo sistemos startas

Eligijus Stugys paskelbė 2016-06-16 00:34

Šiandiena startuoja problemų registravimo sistema.
Jeigu pastebėjote kažkokią problemą, galite užregistruoti ją užpildę šio tinklapio skyrelyje "Problemų registravimas"
esančią formą.

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ 2016 m. birželio 15 d. 19:00 val.

Eligijus Stugys paskelbė 2016-06-06 05:45   [ atnaujinta 2016-06-06 05:45 ]

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ

 

2016 m. birželio 15 d. 19:00 val., namo kieme, įvyks Daugiabučio namo  Purienų g. 42 savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 

1)    Dėl „Daugiabučio namo kreditavimo sutarties“:

§ Kreditavimo sutartyje susidariusių atidėtų palūkanų suma.

§ Kredito sąmata bendrijos nariams.

§ Kredito mokėjimo pradžia.

§ Kredito grąžinimo, palūkanų ir delspinigių mokėjimo tvarka.

2)    Kiti einami klausimai.


BENDRIJOS NARIŲ DĖMESIUI !!!

Eligijus Stugys paskelbė 2016-03-30 23:40

Š.m. balandžio 13 - 14 dienomis nuo 8.30 val. iki 17.00 val. daugiabučio namo pastate bus  keičiama šalto vandens trąsa. Keičiant šalto vandens trąsą nebus tiekiamas vanduo į butus. Prašome butų savininkų, kurių sandėliukuose yra šalto vandens vamzdžiai, nurodytomis dienomis ir valandomis atrakinti sandėliukus arba raktus perduoti bendrijos atstovui 

(tel. 86 83 17 365).

Atsiprašome už laikinus nepatogumus

1-10 of 79

Comments